Інформаційна довідка

 

             ЗШ І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна

     Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

 

 

 

 

 

             

БЛОГ!!!!!!!!!

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

http://pushkin7.klasna.com/uk/article/kontseptsiya--gumanitarnogo-rozvitku-ukrayini-na-p.html

Концепція реформування місцевого самоврядуванння

http://pushkin7.at.ua/blog/koncepcija_gumanitarnogo_rozvitku_ukrajini_na_period_do_2020_roku/2012-09-13

 

Девіз школи:
"Шкільний
колектив ‐ це союз батьків, вчителів та учнів, об’єднаних загальною
метою, єдністю дій, гуманними відносинами та взаємною відповідальністю"
 
Кредо школи:
"Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини"

Методична проблема, 
над якою працює педагогічний колектив:


"
Розвиток ключових компетентностей  учнів для підвищення їхнього рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури на засадах діяльнісного
та особистісно – орієнтованого підходів"

 

Наша адреса: 25009, вулиця Генерала Шумілова, 30

Телефони: (0522) 33-84-87

e-mail: [email protected] 

 

Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна - функціонує з 1899 року.

Навчально – виховний процес у школі здійснюється згідно з Законодавством України та Статутом, ухваленим шкільною радою у 2007 році.

Наказом управління освіти облдерж адміністрації № 212 від 03.05. 2012 року школу визнано атестованою за рівнем повної загальної середньої освіти. Видано свідоцтво про атестацію серія ЗД № 120524 від 10.05.2012 року.

 

Директор  -  Каліч Людмила Юріївна

 

Кількість учнів  - 212

 

Мова навчання - українська.

 

Процес навчання здійснюються в одну зміну.